Phương pháp thẩm định giá bất động sản

1. Phương pháp so sánh

Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam (TĐGVN) 08 Cách tiếp cận từ thị trường được Ban hành kèm theo bản Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Phương pháp thẩm định giá là Phương pháp so sánh.

Thẩm định giá bất động sản bằng phương pháp so sánh là phương pháp thẩm định giá, xác định giá trị quan trọng của bất động sản thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích mức giá của các bất động sản so sánh để ước tính, xác định giá trị của bất động sản thẩm định giá. Phương pháp này được xây dựng chủ yếu trên nguyên tắc thay thế, điều đó có nghĩa là một người mua thận trọng sẽ không bỏ ra một số tiền nào đó nếu anh ta tốn ít tiền hơn mà vẫn có được tài sản tương tự để có thể thay thế.

Theo nguyên tắc này, giá trị tài sản mục tiêu cần định giá coi là hoàn toàn có thể ngang bằng với giá trị của những tài sản tương đương có thể so sánh được.  Như vậy, về mặt kỹ thuật phương pháp này đơn giản chỉ cần đi tìm các bằng chứng về giá trị quan trọng của các bất động sản tương đương có thể so sánh được trên thị trường.

Đọc thêm: Tiềm năng phát triển phú quốc vô cùng mạnh mẽ

1.1. Các bước tiến hành

Thực tế không có 2 bất động sản hoàn toàn giống nhau mà nó thường khác nhau về vị trí, diện tích, quang cảnh cũng như đặc điểm pháp lý. Hơn nữa giá trị bất động sản thường thay đổi theo thời gian. Vì vậy để tiến hành so sánh, thẩm định viên phải thu thập các giao dịch trên thị trường hiện hành của các bất động sản giống hoặc tương đối giống với bất động sản mục tiêu cần thẩm định giá. Sau đó tiến hành phân tích các giá trị đã giao dịch và làm các điều chỉnh quan trọng để đưa ra được giá trị hợp lý của bất động sản mục tiêu.

phương pháp thẩm định giá bất động sản

Các bước tiến hành cụ thể như sau:

Tham khảo: Thẩm định giá bất động sản: Nguyên tắc, mục đích và 5 phương pháp thẩm định giá – Trang thông tin chính thức RETI Proptech

Bước 1: Tìm kiếm các thông tin về bất động sản đã được giao dịch trong thời gian gần nhất có thể so sánh được với bất động sản trong mục tiêu về các mặt, các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá trị như: kiểu cách, vị trí, điều kiện môi trường,…Cụ thể thẩm định viên cần dựa trên 7 yếu tố cơ bản sau để so sánh:

  • Tình trạng về vật chất của bất động sản.
  • Đặc điểm về mặt bằng.
  • Đặc điểm của các công trình xây dựng đang có liên quan.
  • Đặc điểm về vị trí hay đặc điểm.
  • Tình trạng về pháp lý.
  • Thời gian giao dịch.
  • Các điều khoản và các điều kiện trong giao dịch.

Bước 2: Tiến hành kiểm tra và phân tích các giao dịch chứng cớ nhằm đảm bảo tính chất có thể so sánh được với bất động sản mục tiêu. Để thực hiện tốt bước này, khi kiểm tra và phân tích các giao dịch thị trường cần phải làm rõ: nguồn gốc, đặc điểm và tính chất mật thiết của các giao dịch.

Bước 3: Lựa chọn một số bất động sản có thể so sánh thích hợp nhất. Theo kinh nghiệm thường lấy từ 3 đến 6 bất động sản để so sánh.

Xem thêm tin tức bất động sản: Reti Proptech – nền tảng bất động sản trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *